Кафедра архітектури та дизайну середовища

Авторизація

Логін

ПарольВи ще не зареєстровані?

 Реєстрація 


Забули пароль?

 Відновити 

Навчальні курси

Навігація

Лічильники

Зараз на сайті

-> Гостей: 1

-> Користувачів: 0

-> Всього користувачів: 498
-> Новий користувач: Svitlana Yushchenko

До уваги студентів гр. БА-131

Оцінка за курс складається з 40 балів (РГР) + 60 балів (іспит: по 20 - теоретичне питання і 2 задачі) + 10 (бонус у вигляді повного конспекта лекцій). Бали за РГР (і, відповідно, можливість одержати нормальну позитивну оцінку) виставляються при вчасному захисті, тобто до початку сесії, в іншому випадку (без поважної причини) - тільки "зараховано", отже максимальна оцінка за курс не буде перевищувати 70 балів - при ідеальній здачі іспиту, що є доволі проблематичним)))
Висновок - наявність повного конспекта лекцій обов'язкова для всіх!!!

5.01.2016 - з 10-00 до 14-00 РГР
6.01.2016 - з 10-00 до 13-00 РГР, з 13.00 - консультація!!!
8.01.2016 - з 9.00 письмовий іспит.

Запитання до іспиту:

1. Механічні характеристики матеріалів при складних випадках навантажень (опис ділянок і характерних точок діаграми розтягу, випробування на стиск, петля гістерезису, наклеп, вплив температури, повзучість).

2. Поняття про нормативний і розрахунковий опір.

3. Постановка основної задачі теорії пружності (припущення, етапи, групи рівнянь).

4. Напруження і напружений стан у довільній точці навантаженого тіла. Тензор напружень.

5. Напруження у довільній похилій площадці.

6. Нормальне і дотичне напруження у похилій площадці.

7. Головні напруження і головні площадки.

8. Головні деформації і напрямки головних деформацій.

9. Екстремальні напруження (у площадках під кутом 45 градусів до головних площадок, в октаедричних площадках).

10. Залежності між переміщеннями і деформаціями (формули Коші).

11. Фізичні залежності між напруженнями і деформаціями (закон Гука при складному напруженому стані).

12. Теорії міцності.

13. Поняття про оболонки, класифікація, види оболонок обертання, безмоментна теорія розрахунку оболонок.

14. Тангенційне і меридіональне напруження в оболонках обертання. Формула Лапласа.

15. Визначення меридіональних напружень. Рівнодійна меридіональних напружень.

16. Проектний розрахунок оболонки обертання складної форми (сферичні, циліндричні, конічні оболонки).

17. Розрахунок на стійкість. Задача Ейлера.

18. Напруження при втраті стійкості.

19. Визначення критичної і допустимої сили при розрахунках на стійкість.

20. Проектний розрахунок на стійкість.

 

Задачі:

 

- побудова епюр в криволінійному брусі;

- визначення головних напружень і перевірка міцності для заданого елемента;

- розрахунок циліндричної, конічної, сферичної оболонки;

- визначення критичної і допустимої сили для стояка складної форми.

Сторінка завантажилась за 0,02 сек.
1,010,167 унікальних відвідувачів