Кафедра архітектури та дизайну середовища

Авторизація

Логін

ПарольВи ще не зареєстровані?

 Реєстрація 


Забули пароль?

 Відновити 

Навчальні курси

Навігація

Лічильники

Зараз на сайті

-> Гостей: 1

-> Користувачів: 0

-> Всього користувачів: 498
-> Новий користувач: Svitlana Yushchenko

ЗАПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ

Шановні студенти!

Іспит з ОМ здають всі!
Кожний білет включає 2 теоретичні запитання (за І і ІІ семестри; для ЗВ-131 - 1 запитання тільки за ІІ семестр) і 2 задачі.
Кількість балів за іспит - 40. За РГР, лабораторні, роботу на заняттях і тп і тд - 60 балів. За відвідування засідання конференції - бонус, за участь у конференції - великий бонус ))
Допуск до іспиту надається тільки при наявності захищених звітів з РГР і лабораторних робіт. Повний конспект лекцій представити на іспиті обов'язково. При кількості пропусків лекцій більше за 50% конспект представити у вигляді звіту на А4.
Всім успіхів!

Запитання до іспиту з ОМ

Для груп ТМ-131, МВ-131, МА-131 - повний перелік.
Для груп АТ-131, АТ-132 - з виключенням запитань № 15, 16
Для групи БА-131 - з виключенням запитань № 13, 14, 15, 16
Для групи ЗВ-131 запитання тільки для ІІ семестру з виключенням №
17, 18, 19

Запитання за ІІ семестр

1. Методика розрахунку на міцність при неплоскому згині для прямокутного і кругового перерізів. Показати епюри напружень у небезпечному перерізі, записати умови міцності.

2. Методика розрахунку на міцність при згині з розтягом-стиском. Показати епюри напружень у небезпечному перерізі, записати умови міцності.

3. Методика розрахунку на міцність при позацентровому стиску. Положення нейтральної лінії. Ядро перерізу.

4. Методика розрахунку на міцність при крученні зі згином для прямокутного і кругового перерізів. Показати епюри напружень у небезпечному перерізі, записати умови міцності.

5. Методика розрахунку на міцність у загальному випадку дії сил для прямокутного і кругового перерізів. Показати епюри напружень у небезпечному перерізі, записати умови міцності.

6. Поняття потенціальної енергії деформації. Записати потенціальну енергію деформації для стержневих систем при розтягу-стиску, крученні, плоскому згині, загальна формула.

7. Теорема (принцип) Кастільяно, визначення переміщень за теоремою Кастільяно. Навести приклади.

8. Інтеграл Мора, Визначення переміщень за допомогою інтеграла Мора. Навести приклади.

9. Спосіб Верещагіна. Визначення переміщень способом Верещагіна. Навести приклади.

10. Поняття про статично-невизначувані системи. Класифікація. Ступінь статичної невизначуваності. Умови сумісності переміщень.

11. Розрахунок на міцність статично-невизначуваних стержнів з урахуванням впливу температури. Навести приклад.

12. Методи розрахунку статично-невизначуваних конструкцій – канонічний і неканонічний. Навести приклади.

13. Поняття про втрату стійкості. Задача Ейлера. Визначення критичної сили і критичного напруження при втраті стійкості. Пояснити на прикладі.

14. Допустиме напруження при втраті стійкості. Методика проектного розрахунку на стійкість. Метод послідовних наближень. Пояснити на прикладі.

15. Поняття про тонкостінні осесиметричні оболонки. Меридіональне і тангенційне напруження в оболонці.

16. Методика проектного розрахунку на міцність тонкостінних оболонок різної форми.

17. Поняття про циклічне навантаження, границю витривалості, характеристики циклу коливань.

18. Вплив механіко-технологічних факторів на границю витривалості.

19. Розрахунок на витривалість при симетричних і асиметричних циклах коливань.

20. Розрахунок на міцність при ударному навантаженні. Навести приклади.

Запитання за І семестр

21. Що таке розрахункова схема конструкції, як будується розрахункова схема?

22. Що таке механічні характеристики матеріалу, як експериментально визначаються основні механічні характеристики?

23. Що таке напруження і деформації? Як описуються напруження і деформації для елементарного об'єму навантаженого тіла?

24. Як експериментально визначити напруження?

25. Що таке головні напруження, як їх визначати і навіщо?

26. Закон Гука для одновісного і складного напруженого стану. Що таке модуль Юнга і коефіцієнт Пуассона?

27. Як визначити рівнодійні напружень у довільному поперечному перерізі?

28. Що таке епюри внутрішніх сил? Як будуються епюри для балки при плоскому згині? Навести приклади.

29. Методика розрахунку на міцність у випадку одновісного напруженого стану. Що враховує коефіцієнт запасу?

30. Методика розрахунку на міцність у випадку об'ємного напруженого стану. Навіщо потрібні теорії міцності?

31. Як розрахувати стержень на міцність при розтягу-стиску?

32. Як визначити подовження стержня при розтягу-стиску?

33. Як розрахувати вал на міцність при крученні?

33. Як розрахувати вал на жорсткість при крученні?

35. Як розрахувати балку на міцність при плоскому згині?

36. Як визначити переміщення балки при плоскому згині методом початкових параметрів?

37. Як визначити дотичні напруження у балці за формулою Журавського?

38. Які умови міцності можна записати для двотаврової балки?

Задачі для всіх груп

1. Розрахунок статично-невизначуваної балки (у кожному білеті)

2. Розрахунок на міцність у загальному випадку дії сил

3. Розрахунок на стійкість (визначення критичної сили) - крім БА-131

4. Розрахунок циліндричної оболонки - крім БА-131, АТ-131, АТ-132

5. Розрахунок при ударному навантаженні

 

Сторінка завантажилась за 0,02 сек.
1,010,164 унікальних відвідувачів