Завдання для КП з АБС для групи БА-141
Надіслано Olena_Savchenko Март 08 2016 19:37:55

Деталі новини
Завдання для курсового проекту з Архітектури будівель і споруд для студентів групи БА-141 тут
Методичні вказівки до виконання курсового проекту тут

Номер варіанта відповідає номеру студента у списку в журналі.

Оцінка за КП складається з таких частин:
- до 20 балів за вчасно затверджений ескіз;
- до 20 балів за грамотний і впевнений захист;
- до 60 балів за склад проекту;
усього - 100 балів.

Контрольні дати:
затвердження ескізу плану - до 6 квітня 2016 р. включно;
захист проекту - з 9 до 13 травня 2016 р. (до початку сесії!!!)