До уваги студентів гр. БА-131
Надіслано Olena_Savchenko Май 06 2016 21:08:23
Запитання до іспиту з будівельної механіки (спецкурс)
для студентів групи БА-131 (6 семестр)

Деталі новини
Запитання до іспиту з будівельної механіки (спецкурс) для студентів групи БА-131 (6 семестр)


1. Методи визначення внутрішніх сил у поперечних перерізах стержнів і стержневих систем

2. Методи визначення переміщень у статично визначуваних стержневих системах (балках, рамах, фермах)

3. Використання матриць впливу для визначення внутрішніх сил при багатоваріантному навантаженні стержневих конструкцій

4. Статично невизначувані стержневі конструкції. Метод сил.

5. Методи визначення переміщень у статично-невизначуваних системах

6. Метод скінченних елементів у варіанті методу переміщень. Загальна характеристика і методологія використання

7. Обґрунтування методу скінченних елементів як варіаційного методу

8. Алгоритм реалізації методу скінченних елементів (МСЕ) для розрахунку переміщень і зусиль у фермах, балках, рамах.

9. Алгоритми використання МСЕ для розрахунку пластин (плоска задача), пластин при згині, осесиметричних оболонок, масивних конструкцій

10. Методика врахування граничних умов (умов закріплення) і умов навантаження

11. Використання МСЕ у задачах стійкості стержневих конструкцій

12. Використання МСЕ у задачах динаміки

13. Використання МСЕ для аналізу конструкцій з неідеально пружних матеріалів

14. Метод суперелементів

15. Методика побудови матриць жорсткості для стержневих скінченних елементів

16. Методика синтезу скінченно-елементних моделей балок з використанням матриць індексів

17. Методика синтезу скінченно-елементних моделей стержнів з використанням матриць індексів

18. Методика синтезу скінченно-елементних моделей ферм з використанням матриць індексів

19. Методика синтезу скінченно-елементних моделей рам з використанням матриць індексів

20. Методика синтезу скінченно-елементних моделей пластин

21. Методика використання МСЕ у задачах стійкості стержнів

22. Методика використання МСЕ у задачах динаміки

23. Визначення власних частот і форм коливань скінченно-елементних моделей

24. Методика приведення матриць жорсткості, побудованих у локальних координатах, до глобальних координат

25. Застосування методу сил у канонічній формі. Використання матричної символіки

26. Побудова матриць мас для синтезу балок

27. Побудова матриць мас для синтезу рамних конструкцій

28. Побудова матриць геометричної жорсткості для балок