До уваги студентів групи БА-151
Надіслано Olena_Savchenko Февраль 07 2017 12:09:07
Завдання до курсового проекту з Архітектури будівель і споруд
Деталі новини
Завдання до курсового проекту з Архітектури будівель і споруд тут

Захист
курсового проекту відбувається прилюдно з присутністю не менше 3-х викладачів кафедри.
Строк
- у кінці семестру до сесії.
Пояснювальна записка
повинна бути підписана викладачем до захисту.

Оцінка за КП складається з 20 балів за ескіз (до визначеного строку), 20 балів за пояснювальну записку, 40 балів за якість і правильність креслень, 20 балів за сам захист (включає доповідь про об'єкт і відповіді на запитання)

Креативність і творчий підхід вітаються і додають балів)

У варіанті завдання не записано, які вбудовані приміщення запроектувати - вибір на розсуд студента. У ДБН Житлові будинки вказано, які приміщення можна вбудовувати в житлові будівлі.
Номер варіанту залежить від номера студента в списку за алфавітом:
1. Галайда К.
2. Дорошенко Д.
3. Канцеляренко А.
4. Кишко С.
5. Козік Н.
6. Маховик А.
7. Мельник Є.
8. Тичина А.
9. Чернявська Ю.