До уваги студентів груп ТМ-161, МБ-161
Надіслано admin Февраль 14 2018 19:59:19
Завдання до РГР з опору матеріалів
Деталі новини
Подані далі завдання призначені для практичної реалізації знань, здобутих при вивченні окремих розділів курсу.
Варіант завдання визначається двома останніми цифрами номеру залікової книжки. Перше число варіанту вказує номер даних з таблиці, друге – номер схеми. Наприклад, варіант 4-2 означає дані 4 з таблиці і схему № 2.