До уваги студентів груп ЗТМ-121, ЗЗВ-121
Надіслано Olena_Savchenko Июнь 12 2014 11:01:33
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З КУРСУ “ОПІР МАТЕРІАЛІВ” для груп ЗТМ-121, ЗЗВ-121
Деталі новини
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З КУРСУ “ОПІР МАТЕРІАЛІВ” для груп ЗТМ-121, ЗЗВ-121

1.  Основні поняття курсу "Опір матеріалів".

2.  Завдання і задачі, які розв'язуються в курсі "Опір матеріалів".

3.  Характеристики матеріалів і конструкцій, які використовуються в курсі "Опір матеріалів".

4. Як визначаються сили, діючі на конструкцію у статично-визначуваних конструкціях?

5. Як визначаються сили, діючі на конструкцію у статично-невизначуваних конструкціях?

6. Внутрішні сили. Одиниці вимірювання, фізична суть і феноменологічна інтерпретація внутрішніх сил. Методи визначення внутрішніх сил.

7. Методи розрахунку на міцність і жорсткість. Два основних підходи до розрахунку на міцність і жорсткість. Який з підходів реалізується у більшості програм ЕОМ.

8. Статична задача опору матеріалів. Напружений стан у точці навантаженого обму. Нормальні і дотичні напруження. Тензор і вектор напружень.

9. Геометрична задача опору матеріалів. Деформований стан у точці навантаженого об'єму. Переміщення, лінійні і кутові деформації. Тензор і вектори деформації і переміщення.

10. Фізична задача опору матеріалів. Залежності між напруженнями і деформаціями для матеріалів.

11.  Загальна схема розрахунків на міцність і жорсткість в опорі матеріалів (при розробці проектів конструкцій працюючих на статичні навантаження). Критерії міцності і жорсткості.

12. Методика розрахунку на міцність і жорсткість стержнів при розтягу-стиску.

13. Розрахунок на міцність при крученні стержнів кругового перерізу.

14. Розрахунок на жорсткість при крученні стержнів кругового перерізу.

15. Розрахунок на міцність стержнів при плоскому згині. Вплив дотичних напружень на міцність у балці двотаврового профілю.

16. Геометричні характеристики плоских фігур. Площа, статичний момент, осьовий і полярний моменти інерції.

17. Розрахунок на міцність при неплоскому згині балки.

18. Розрахунок на міцність при згині з крученням.

19. Розрахунок стержня на згин зі стиском.

20. Розрахунок на міцність у загальному випадку дії сил (тобто при наявності у перерізі усіх шести силових факторів – рівнодійних напружень).

21. Визначення пружної лінії балки при плоскому згині. Розрахунок на жорсткість.

балок при плоскому згині.

22. Визначення переміщень у стержневих конструкціях. Методи Кастільяно і Мора.

23. Розрахунок стержневих статично-невизначуваних систем. Метод сил.

24. Стійкість стержнів. Визначення критичних сил. Методики розрахунку на стійкість.

25. Витривалість і втома. Загальна характеристика явища і основні параметри, що визначають міцність при змінних (періодичних) навантаженнях. Методика розрахунку на витривалість.


Нагадування:

1. Іспит письмовий. Писати акуратно, лікарські рецепти не розглядаються (тобто не приймаються до уваги).

2. Відповідь повинна бути настільки повною, щоб її можна було оцінити.

3. Відповідь на кожне питання повинна закінчуватись прикладом, який підтверджує (або заперечує) розуміння студентом змісту відповіді, а також є свідченням її повноти.

4. Оцінка відповіді 50% теорія + 50% приклад.