ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ ПО КУРСУ ТММ (2015 р.).
Надіслано Kaydash_M_D Май 22 2015 07:28:12
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ ПО КУРСУ ТММ (2015 р.).
Деталі новини

2014-2015

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ТЕОРІЇ МЕХАНІЗМІВ І МАШИН

( для студентів гр. ТМ, МВ, МА, АТ денної форми навчання)

1.Теорія механізмів і машин. Основні поняття: механізм, машина, машинний агрегат, машина-автомат. Класифікація механізмів і машин.

2.Структурний аналіз механізмів. Рухомі і нерухомі ланки. Кінематична пара. Кінематичний ланцюг.

3. Класифікація кінематичних пар. Вищі і нижчі кінематичні пари.

4. Класифікація кінематичних ланцюгів.

5. Структурна формула для просторового кінематичного ланцюга. Формула Сомова-Малишева.

6. Структурна формула для плоского кінематичного ланцюга. Формула Чебишева.

7.Пасивні (зайві, надлишкові) вязі.

8. Надлишкова рухомість.

9. Структурна побудова плоских важільних механізмів.

10. Плоскі важільні механізми. Кут перекриття, кут тиску, коефіцієнт зміни середньої швидкості вихідної ланки.

11. Кінематичний аналіз плоских важільних механізмів. Плани положень плоских важільних механізмів.

12. Плани швидкостей плоских важільних механізмів.

13. Плани прискорень плоских важільних механізмів.

14. Аналітичні методи дослідження плоских важільних механізмів. Кінематичні передаточні функції.

15. Динамічний аналіз механізму. Сили, що діють на ланки механізму.

16. Динамічна модель машинного агрегату. Механічні характеристики двигунів. Формула Клосса. Стійка і нестійка області характеристики асинхронного двигуна (двигуна внутрішньго згоряння). Характеристики роторних і нероторних двигунів. Механічні характеристики робочих машин.

17. Зведення сил і мас.

18. Рівняння руху машини. Рівняння Лагранжа ІІ роду. Фази руху машинного агрегату.

19.Регулювання руху машин. Характеристики нерівномірності руху механізму. Регулятор Уатта.

20. Роль маховика в процесі періодичного руху механізму.

21. Визначення моменту інерції маховика методом Ф. Віттенбауера.

22. Місце встановлення маховика.

23. Кінетостатичне дослідження плоских важільних механізмів.

24. Теорема Н.Е.Жуковського та наслідок з теореми для визначення зрівноважувальної сили.

25. Зубчасті механізми. Загальна характеристика.

26. Класифікація зубчастих коліс. Класифікація зубчастих механізмів.

27. Виготовлення зубчастих коліс. Метод копіювання, його різновиди.

28. Виготовлення зубчастих коліс. Метод огинання.

29. Нульові і кориговані зубчасті колеса. Зміщення інструмента.

30. Передаточне відношення зубчастих механізмів.

31. Евольвента і її властивості.

32.Основна теорема евольвентного зачеплення – теорема Вілліса.

33. Модуль зубчастого колеса. Основні параметри нульових евольвентних коліс.

34. Початковий відтворюючий контур і його параметри.

35. Теоретична лінія зачеплення, активна частина лінії зачеплення.

36. Коефіцієнт перекриття зубчастого зачеплення. Визначення робочих профілів зубців.

37. Зубчасті колеса з косими зубцями. Переваги і недоліки.

38. Зубчасті передачі із зачепленням М.Л.Новікова. Переваги і недоліки.

39. Зубчасті передачі з конічними колесами, їх характеристика.

40.Гвинтові передачі, їх характеристика.

41. Гіпоїдні передачі, їх характеристика.

42. Черв’ячні передачі, їх характеристика.

43. Хвильові (гармонічні передачі) , їх характеристика.

44. Диференціальні зубчасті передачі, їх характеристика. Формула Вілліса.

45. Планетарні зубчасті передачі. Визначення передаточного відношення. Формула Вілліса. Переваги і недоліки передач.