Авторизація

Логін

ПарольВи ще не зареєстровані?

 Реєстрація 


Забули пароль?

 Відновити 

Лічильники

Зараз на сайті

· Гостей: 1

· Користувачів: 0

· Всього користувачів: 498
· Новий користувач: Svitlana Yushchenko

Історія

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЙ ЗВАРЮВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВА
(СЕКЦІЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ І ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ)

Кафедру теоретичної і прикладної механіки було утворено наказом від 28.11.1961 р. у складі загальнотехнічного факультету КПІ у Чернігові як кафедру загальноінженерних дисциплін. Першим завідувачем кафедри став кандидат технічних наук, доцент Віктор Федорович Олезнюк. Він створив згуртований колектив і започаткував традиції, що сприяли якісній творчій роботі і відповідальному ставленню співробітників до навчально-виховного процесу.

Images: 1.jpg

Images: TPM_2.jpg

Віктор Федорович Олезнюк зі студентами

З травня 1962 року факультет переїхав до "Губернаторського будинку" на Валу (зараз Історичний музей). Там було обладнано лабораторії фізики, хімії, опору матеріалів, електротехніки і ТОЕ, технології металів, ТММ і ДМ.

У 1962 році на кафедру прийшов Віталій Іванович Шурпа, а у 1964 – Віталій Георгійович Дубенець.

З 1.09.1965 р. загальнотехнічний факультет КПІ перейменовано у Чернігівський філіал Київського політехнічного інституту у складі трьох факультетів – механічного, технологічного та загальнотехнічного.

За декілька років з кафедри загальноінженерних дисциплін виділилися кафедри технології машинобудування та енергетики (згодом кафедра електротехніки і автоматики), а у 1969 році кафедру загальноінженерних дисциплін було перейменовано на кафедру прикладної механіки.

Кафедра ПМ забезпечувала усі види занять з опору матеріалів, теорії механізмів і машин, прикладної механіки, а також деталей машин і підйомно-транспортних пристроїв на механічному, технологічному факультетах денної форми навчання і на вечірньому та загальнотехнічному факультетах вечірньої й заочної форми навчання. Склад кафедри у 1969 році був таким: зав. кафедри – к.т.н., доц. В.Ф.Олезнюк, професор д.т.н. В.Д.Зіневич, доценти – к.т.н. В.О.Сухарєв, к.т.н. В.М.Бороздін, викладачі – В.Г.Дубенець, В.І.Шурпа, асистенти К.Є.Бойко, Г.О.Сильченко, В.С.Синявський.

Images: TPM_35.jpg

На Першотравневій демонстрації, 1969 р. Зліва направо: В.С.Синявський, В.І.Шурпа, В.Г.Дубенець, М.М.Хоменко

З 1972 року завідувачем кафедри став доктор технічних наук, професор Володимир Дорофійович Зіневич, який підняв на новий рівень наукову роботу кафедри і співпрацю з науковими організаціями і підприємствами.

Images: TPM_2_1.jpg

Професор В.Д.Зіневич на лекції з деталей машин

У наступні роки змінювався склад викладачів, з'явився штат наукових співробітників та інженерів.

У різні роки на кафедрі працювали: В.Ф.Олезнюк (1961-1972 рр.), В.К.Кузьменко (1961-1964 рр.), І.О.Кравчук (1962-1988 рр.), В.С.Синявський (1964-1978 рр.), М.З.Гребенник (1964 р.), К.Є.Бойко (1965-1975 рр.), В.М.Бороздін (1965-1979 рр.), О.П.Гнєдін (1965 р.), Г.О.Сильченко (1965-1974 рр.), М.М.Степенко (1961-1966 рр.), В.Д.Зіневич (1968-1988 рр.), В.О.Сухарєв  (1967-1990 рр.), М.М.Хоменко (1969-1971 рр.), Г.З.Ярмоленко (1971-1979 рр.), В.В.Постоленко (1973-1980 рр.), С.О.Нестеренко (1973-1988 рр.), В.І.Коробко (1974-1977 рр.), М.К.Мамедов (1974-1988 рр.), О.І.Пилипенко (1974-1988 рр.), С.К. Святов (1975-1980 рр.), В.О.Балакірєв (1978-1986 рр.), Н.А.Чернікова (1978-1982 рр.), О.О.Демченко  (1980-1987 рр.), В.І.Коваль (1974-1988 рр.), Р.В.Драган (1985-1990 рр.), Б.М.Мужевич  (1985-1988 рр.), А.Л.Альтман (1988-2007 рр.), О.А.Рохманейко (1988-1999 рр.), О.М.Ковалик   (1988-1994 рр.), І.М.Хоменко  (1988-2009 рр.), В.О.Йовенко (1988 р.), Ю.М.Дифучін (1990-1993 рр.), В.В.Миронов (1990-1995 рр.), П.Г.Матеік  (1991-1993 рр.), С.Б.Чуркін  (1994-1998 рр.), Т.А.Горбунова (1997-1998 рр.), І.О.Прибитько (1997-2001 рр.) та інші.

З 1975 року на кафедрі працює Віталій Юхимович Грицюк, з 1980 – Михайло Дмитрович Кайдаш.

Images: TPM_4_1.jpg

Кафедра ПМ, 1976 р. Зліва направо: В.Ю.Грицюк, В.О.Сухарєв, В.Г.Дубенець, С.К.Святов, М.К.Мамедов, С.О.Нестеренко, В.Д.Зіневич, В.В.Постоленко, І.О.Кравчук, В.І.Шурпа, О.О.Демченко

Images: TPM_4.jpg

Кафедра ПМ, 1976 р.

Images: TPM_8.jpg

Олег Іванович Пилипенко зі студентами

Images: TPM_9.jpg

Кафедра ПМ, 1976 р.

Images: TPM_10.jpg

Кафедра ПМ, 1978 р.

У 1988 році кафедра ПМ розділилася на 2 кафедри − прикладної механіки і основ конструювання машин.

Завідувачем кафедри прикладної механіки з 1988 р. є доктор технічних наук, професор Віталій Георгійович Дубенець, який продовжує традиції закладені В.Ф.Олезнюком у навчально-методичному напрямі і В.Д.Зіневичем у науковій діяльності кафедри.

У 1988 році кафедрі було передано дисципліну "Теоретична механіка", яку до цього викладали на кафедрі вищої математики.

У 1991 році на базі Чернігівського філіалу КПІ було створено Чернігівський технологічний інститут, якому у 1999 році було надано статусу вищого навчального закладу ІV рівня акредитації – на базі Чернігівського технологічного інституту створено Чернігівський державний технологічний університет. У складі кафедри прикладної механіки на той час – завідувач кафедри д.т.н., професор В.Г.Дубенець, доценти к.т.н. В.І.Шурпа, к.т.н. В.Ю.Грицюк, к.т.н. М.Д.Кайдаш, к.т.н. І.М.Хоменко, асистент О.В.Савченко  (з 1999 р.), завідувач лабораторіями С.І.Дуденко (з 1995 р.), лаборант А.Л.Альтман (з 1988 р.).

Images: TPM_15.jpg

Кафедра ПМ, 1998 р. Зліва направо сидять: В.Ю.Грицюк, О.К.Рохманейко, А.Л.Альтман, В.Г.Дубенець; стоять С.І.Дуденко, С.Б.Чуркін, М.Д.Кайдаш, І.М.Хоменко, В.І.Шурпа

У 2004 році кафедру було перейменовано у кафедру теоретичної і прикладної механіки. У 2010 році у складі кафедри: завідувач д.т.н., професор В.Г.Дубенець, доценти к.т.н. В.І.Шурпа, к.т.н. В.Ю.Грицюк, к.т.н. М.Д.Кайдаш, к.т.н. О.В.Савченко, асистенти к.т.н. О.О.Яковенко (з 2004 р.), Є.О.Івашко (з 2004 р.), аспірант А.С.Ігнатенко (з 2007 р.), завідувач лабораторіями С.І.Дуденко, ст. лаборант І.О.Герасименко (з 2008 р.).

Images: TPM_17.jpg

Кафедра ТіПМ, 2009 р.

Викладачі кафедри працювали в деканаті − В.Г.Дубенець у 1980-1983 роках був деканом механічного факультету, у 1982 р. О.І.Пилипенко працював заступником декана з наукової роботи, С.О.Нестеренко − заступником декана механічного факультету, довгий час обов'язки заступника декана механічного факультету виконував І.М.Хоменко.

У теперішній час В.Г.Дубенець − член Національного комітету з теоретичної і прикладної механіки, член Вченої ради Д26.002.00 при НТУУ "КПІ", член Вченої ради ЧДТУ, член НТР, член спеціалізованої ради ЧДТУ із захисту дисертацій, член методичної комісії ЧДТУ, член редколегії збірника "Вісник ЧДТУ", М.Д.Кайдаш – голова профкому ЧДТУ, В.Ю.Грицюк – член методичної комісії ЧДТУ.

З часу заснування кафедра теоретичної і прикладної механіки забезпечує фундаментальну інженерну підготовку майбутніх механіків − студентів напряму "Інженерна механіка" спеціальностей "Технологія машинобудування", "Металорізальні верстати та системи", "Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування", "Технологія та устаткування зварювання", "Автомобільний транспорт".

Окрім цього, викладаються 2 дисципліни студентам спеціальностей "Електричні системи та мережі" і "Електронні пристрої та системи".

Images: TPM_21.jpg

Професор В.Г.Дубенець зі студентами

Images: TPM_23.jpg

Доцент В.І.Шурпа проводить лабораторну роботу з ТММ

Images: TPM_24.jpg

Доцент В.Ю.Грицюк проводить лабораторну роботу з технічної механіки

Images: TPM_27.jpg

Заняття з теоретичної механіки

Images: TPM_22.jpg

Лабораторна робота з опору матеріалів

У теперішній час на кафедрі викладається 8 дисциплін – "Теоретична механіка", "Опір матеріалів", "Технічна механіка", "Теорія механізмів і машин", "Прикладна механіка", "Обчислювальна механіка" для студентів денної і заочної форми навчання 1-3 курсів, а також "Основи оптимізації" та "Механіка руйнування" для магістрів. Деякий час на кафедрі викладалася дисципліна "Напруження і деформації при зварюванні", яку зараз передано на кафедру зварювання.

Працівники кафедри активно працюють над методичним забезпеченням усіх дисциплін, яке постійно оновлюється у відповідності з новими тенденціями розвитку науки і техніки. Кафедра однією з перших почала впроваджувати використання ЕОМ у навчальному процесі, у звіті кафедри до 25-річчя Чернігівського філіалу КПІ відзначено, що кафедра прикладної механіки займає перше місце у філіалі з використання машинного часу. Методичні розробки для студентів з використання ЕОМ для розв'язку задач складалися ще у 1977 році (Грицюк В.Е. Программы для ЭЦВМ «Мир-2» «Расчёт валов одноступенчатого редуктора на изгиб с кручением». – Чернигов: Черниговский филиал КПИ, 1977).

Зараз викладачі продовжують активно впроваджувати методи навчання з використанням обчислювальної техніки і новітніх ліцензійних програм та технологій: MathCAD, ANSYS, APM WinMachine, Matlab.

Images: TPM_28.jpg

Images: TPM_29.jpg

Лабораторні роботи з опору матеріалів у комп'ютерному класі

Готуються і видаються навчальні і навчально-методичні посібники, в тому числі з грифом Міністерства освіти і науки України.

Забезпечення кожної з дисциплін методичними матеріалами, посібниками і підручниками складає 100%.

У навчальному процесі використовуються розроблені викладачами кафедри 5 навчальних посібників з грифом МОН України і більше 60 найменувань методичних посібників і вказівок, у тому числі курси лекцій у друкованому ("Опір матеріалів", "Теоретична механіка") й електронному ("Теорія механізмів і машин", "Обчислювальна механіка", "Основи оптимізації", "Теорія руйнування") варіантах.

Усі дисципліни забезпечено навчальними планами, робочими програмами, які корегуються щорічно, розроблено екзаменаційні білети, білети для модульних контролів і комплекти питань для перевірки знань.

Для деяких дисциплін, зокрема, "Обчислювальної механіки", "Основ оптимізації" та "Теорії руйнування", лекції проводяться з використанням електронних засобів.

Інформацію про зміст дисциплін, завдання і приклади виконання курсових проектів і розрахунково-графічних робіт показано на стендах. Поточна інформація (розклад занять і консультацій викладачів кафедри, результати модульних контролів тощо) регулярно вивішується на стендах кафедри.

Під керівництвом викладачів студенти активно беруть участь у науково-дослідній роботі кафедри, результати досліджень представляють у вигляді доповідей на засіданнях механіко-математичної секції щорічної науково-технічної конференції ЧДТУ. Так, з 2003 до 2010 р. було підготовлено 80 доповідей за участю 92 студентів.

Images: TPM_20.jpg

Науково-технічна конференція ЧДТУ

Images: TPM_18.jpg

Студентська доповідь на науково-технічній конференції

Викладачі готують студентів для участі у другому етапі Всеукраїнської олімпіади. Зокрема, у 2006 році студент групи МВ-041 Дмитренко Максим посів 2 місце у Всеукраїнській олімпіаді з опору матеріалів.

Контроль якості викладання проводиться шляхом організації відкритих лекцій і занять із подальшим обговоренням. На кафедрі регулярно проводяться наукові семінари, де викладачі та аспіранти представляють доповіді з наукових досліджень, і методичні семінари та засідання кафедри, де обговорюються питання вдосконалення навчального процесу, навчально-методичної та виховної роботи, питання поточної успішності студентів тощо.

Кафедра теоретичної і прикладної механіки за традицією підтримує тісні зв'язки з Механіко-машинобудівним інститутом НТУУ "КПІ" під керівництвом д.т.н. професора Бобиря М.І. а також з Інститутом проблем міцності МОНУ ім. Г.С.Писаренка, де викладачі кафедри беруть участь у проведенні наукових семінарів, та з іншими навчальними і науково-дослідницькими установами України.

Одним із пріоритетних напрямків роботи кафедри з часу її утворення є науково-дослідницька діяльність. Кафедра успішно виконувала госпрозрахункові науково-дослідні роботи за договорами з підприємствами: Львівський арматурний завод, (1969-1970 рр., керівн. Зіневич В.Д.); МВТУ ім. Баумана, м. Москва (1969-1973 рр., керівн. В.Д.Зіневич); Підприємство п/с Г-4213 "Пневмопривод", м. Куйбишев (1973-1976 рр., В.Д.Зіневич; 1983-1988 рр., О.О.Демченко); Інститут механіки металополімерних систем АН БРСР (1975-1976 рр., О.І.Пилипенко); КПІ, кафедра опору матеріалів (1972-1976 рр., В.Г.Дубенець); завод "Пневматика", м. Ленінград (1976-1980 рр., В.Д.Зіневич); ЛМО ім. К.Маркса, м. Ленінград (1983-1985 рр., В.О.Сухарєв); Житомирський завод хімічних волокон (1983-1990 рр., В.О.Сухарєв, В.Г.Дубенець); ВО "Київторгмаш" (1983-1987 рр., О.І.Пилипенко); ЦНДІ ім. акад. О.М.Крилова, м. Ленінград (1984-1989 рр. В.Г.Дубенець); завод "Ніжинсільмаш" (1986-1988 рр., О.І.Пилипенко); Прилуцький завод будівельних машин (1986-1988 рр., В.І.Коваль); Дніпропетровський комбайновий завод (1985-1987 рр., О.І.Пилипенко); а також із ВНИИМСВ (1969-1980 рр., В.О.Сухарєв; 1983-1984 рр., В.Ю.Грицюк), Чернігівською фабрикою музичних інструментів, Чернігівським молочним заводом та іншими. Обєм госпдоговірних робіт за період 1972-1988 рр. перевищив суму у мільйон карбованців. Матеріали робіт було опубліковано у вигляді звітів і статей у наукових фахових журналах.

Згідно з планами наукових досліджень викладачі кафедри проводять наукові дослідження за держбюджетною тематикою з проблем динаміки і оптимізації структурно-неоднорідних конструкцій, працюючих при нестаціонарних навантаженнях. Розроблено ефективну методику розрахунків елементів конструкцій з композиційних матеріалів при нестаціонарних силових, кінематичних і теплових збудженнях, а також відповідне програмне забезпечення. У теперішній час виконується розробка методів глобальної оптимізації композитних конструкцій з урахуванням демпфірування коливань та методів багатокритеріальної оптимізації. Результати досліджень складуть новий напрям у проектуванні конструкцій з максимальним демпфіруванням, що є важливим для створення ефективних конструкцій, які працюють при динамічних навантаженнях. Рівень розробок відповідає світовому.

За матеріалами досліджень за держбюджетними темами за останні 10 років було успішно захищено 2 дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук викладачами кафедри – О.В.Савченко у 2004 році та О.О.Яковенко у 2010 році. Зараз над дисертаціями працюють троє викладачів.

За результатами наукових досліджень викладачами кафедри опубліковано більше десятка монографій.

Викладачі кафедри регулярно друкують статті у наукових фахових журналах та збірниках наукових праць, зокрема, Міжнародному науково-технічному журналі "Проблемы прочности", Віснику НТУУ "КПІ", Віснику ЧДТУ та інших. Зокрема, за період з 2000 до 2010 р. надруковано близько 60 статей.

За час існування кафедри викладачами одержано 16 авторських свідоцтв і патентів.

Викладачі кафедри регулярно беруть участь у роботі міжнародних і вітчизняних науково-технічних конференцій і семінарів, зокрема щорічній Міжнародній науково-практичний конференції "Композиционные материалы в промышленности" (Славполиком), організованій Українським інформаційним Центром "Наука. Техника. Технология", а також міжнародних науково-технічних конференціях, які проводяться Інститутом проблем міцності НАНУ ім. Г.С.Писаренка та інших. Тези доповідей друкуються у збірниках праць конференцій. За останні 10 років надруковано близько 40 тез доповідей.

Виховній роботі серед студентів, яка проводиться згідно з планами університету і кафедри та індивідуальними планами викладачів, на кафедрі традиційно приділяється багато часу і уваги. Одна з основних форм виховної роботи − кураторство. Кураторами були В.І.Шурпа, В.Г.Дубенець, С.О.Нестеренко, О.І.Пилипенко, В.І.Коваль, В.Ю.Грицюк, М.Д.Кайдаш, О.В.Савченко, Є.О.Івашко, О.О.Яковенко та інші. Під час чергування у гуртожитку проводяться перевірки умов проживання студентів та співбесіди на різні теми.

В.Ю.Грицюк з 1978 року запрошував студентів у секцію гірського туризму, ходив зі студентами у спортивні походи на Кавказ (у 1978, 1980, 1982 рр.), залучав студентів до щорічних обласних змагань з техніки гірського туризму, зараз регулярно проводить цікаві доповіді.

Images: TPM_31.jpg

В.Ю.Грицюк, Кавказ, 1982 р.

В.І.Шурпа є талановитим майстром художньої обробки металу, дерева, кістки, організовує виставки своїх робіт у художніх галереях університету та міста.

Images: TPM_32.jpg

В.І.Шурпа та його чудові витвори мистецтва

Усі викладачі проводять консультації при курсовому та дипломному проектуванні для бакалаврів і магістрів, якщо виникає така потреба, додаткові заняття і консультації для студентів, що не встигають засвоїти навчальний матеріал у повному обсязі, а також співбесіди зі студентами на теми, які цікавлять сучасну молодь.

За високу професійну майстерність, вагомий внесок у розвиток науково-технічної і інноваційної сфери області викладачі одержували подяки від курівництва області.

У 2011 році кафедра ТПМ буде відзначати свій 50-річний ювілей. З часу заснування і зараз викладачі кафедри прикладної і теоретичної механіки намагаються якомога краще готувати грамотних і відповідальних спеціалістів у галузі механіки, які зможуть зробити значний внесок у розвиток вітчизняної науки і брати активну участь у науковому і громадському житті України.

Images: TPM_16.jpg

Викладачі кафедри разом із випускниками 2004 року

Images: TPM_33.jpg

Випуск-2007

Images: TPM_34.jpg

Випуск-2010

Повернутися на головну сторінку


Сторінка завантажилась за 0,02 сек.
997,493 унікальних відвідувачів