Авторизація

Логін

ПарольВи ще не зареєстровані?

 Реєстрація 


Забули пароль?

 Відновити 

Лічильники

Зараз на сайті

· Гостей: 1

· Користувачів: 0

· Всього користувачів: 498
· Новий користувач: Svitlana Yushchenko

Навчальна література з опору матеріалів

Рекомендована література з Опору матеріалів

 

Методичне забезпечення

1. Дубенець В.Г. Розрахунково-графічні роботи з опору матеріалів в алгоритмах і задачах/В.Г.Дубенець, В.В.Хільчевський / К.: НМК ВО, 1992. – 400с.

2. Савченко О.В. Практикум з опору матеріалів: навчальний посібник / О.В.Савченко / Чернігів: ЧДТУ, 2007. – 320 с.

3. Перелік завдань до розрахунково-графічних робіт з опору матеріалів.

4. Хільчевський В.В. Розв'язання задач опору матеріалів у системі MathCAD / В.В.Хільчевський, В.Г. Дубенець / К.: НМК ВО, 1997. – 106 с.

5. Методичні вказівки по використанню математичного пакета MathCAD / Укл. В.Г. Дубенець / Чернігів: ЧТУ, 1996. – 81 с.

6. Лабораторний практикум з опору матеріалів / Укл. В.Г. Дубенець / Чернігів: ЧТУ, 1996, ч. 1.

7. Лабораторний практикум з опору матеріалів / Укл. В.Г. Дубенець / Чернігів: ЧТУ, 1996, ч. 2.

8. Приклади розв'язання задач РГР з опору матеріалів. Частина 1. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання спеціальностей 6.050502 – "Інженерна механіка", 6.050504 – "Зварювання" / Укл. Савченко О.В. – Чернігів: ЧДТУ, 2006. – 51 с.

9. Приклади розв'язання задач РГР з опору матеріалів. Частина 2. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання спеціальностей 6.050502 – "Інженерна механіка", 6.050504 – "Зварювання" / Укл. Савченко О.В. – Чернігів: ЧДТУ, 2006. – 57 с.

Базова література


1. Опір матеріалів: Підручник / Г.С.Писаренко, О.Л.Квітка, Е.С.Уманський // За ред. Г.С.Писаренка / К.: Вища шк., 2004. – 655 с.

2. Лихарев К.К. Сборник задач по курсу «Сопротивление материалов»: Учеб. пособие для машиностроительных вузов / К.К.Лихарев, Н.А.Сухова / М.: Машиностроение, 1980. – 224 с.

3. Писаренко Г.С. Справочник по сопротивлению материалов / Г.С.Писаренко, А.П.Яковлев, В.В.Матвеев / К.: Наукова думка, 1988. -- 736 с.

Допоміжна література

4. Дубенець В.Г. Основи методу скінченних елементів: Навчально-методичний посібник для студентів вузів / В.Г.Дубенець, В.В.Хільчевський, О.В.Савченко / Чернігів: ЧДТУ, 2003. – 346 с.

5. ДСТУ 3008–95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення / К.: Держстандарт України, 1995. – 38 с.

6. John Symonds, J. P. Vidosic, Harold V. Hawkins, Donald D. Dodge. Strength of Materials

 

 

Сторінка завантажилась за 0,02 сек.
997,497 унікальних відвідувачів