Авторизація

Логін

ПарольВи ще не зареєстровані?

 Реєстрація 


Забули пароль?

 Відновити 

Лічильники

Зараз на сайті

· Гостей: 1

· Користувачів: 0

· Всього користувачів: 498
· Новий користувач: Svitlana Yushchenko

Вказівки до виконання РГР

Вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи

Подані далі завдання призначені для практичної реалізації знань, здобутих при вивченні окремих розділів курсу. Пропонуються розрахункові схеми, які дають змогу, варіюючи навантаження, їх напрям і місце прикладання, кількість опор тощо, забезпечити вибір різних за складністю варіантів.

Варіант завдання визначається двома двозначними числами. Перше двозначне число варіанту вказує номер даних з таблиці, друге – номер схеми. Наприклад, варіант 04-23 означає дані 04 з таблиці і схему № 23.

Якщо значення одного із заданих на схемі навантажень у таблиці дорівнює нулю, то це навантаження не береться до уваги.

Якщо на схемі немає навантаження, а в таблиці подається для нього значення це навантаження також не береться до уваги.

Якщо навантаження в таблиці задане із зірочкою (*), то необхідно на схемі поміняти напрямок цього навантаження на протилежний.

Вказівки до оформлення розрахунково-графічної роботи

1. Робота оформлюється у вигляді звіту на папері стандартного формату А4 з титульною сторінкою, на якій вказуються номер розрахунково-графічної роботи, варіант, назва дисципліни, прізвище, ім’я, по-батькові студента, номер групи, прізвище викладача.

2. Розв’язування кожної задачі слід починати з нової сторінки, де обов’язково записується назва задачі, умова задачі, розрахункова схема конструкції, яка відповідає заданому варіанту, і далі розв’язання.

3. Хід розв’язання необхідно супроводжувати короткими поясненнями, рисунки виконувати обовязково за допомогою лінійки й циркуля з додержанням масштабу.

4. Розв’язання задачі має закінчуватися чіткими висновками щодо одержаних результатів. Роздрукований розрахунок на ЕОМ вкладається у звіт на відповідній сторінці.

5. Виконуючи розрахунки, необхідно додержуватися відповідності розмірностей величин. В остаточному результаті необхідно також вказувати розмірність в одиницях СІ.

Вказівки до оформлення звіту з лабораторних робіт

1. Звіт з лабораторних робіт оформлюється на папері стандартного формату А4 з титульною сторінкою, на якій вказуються прізвище, ім'я, по-батькові студента, номер групи, прізвище викладача.

2. Звіт з кожної лабораторної роботи починається з нової сторінки, оформленої стандартною рамкою, і повинен включати такі основні розділи:

− номер роботи;

− назва роботи;

− мета роботи;

− короткі теоретичні відомості;

− розрахункова схема конструкції і результати теоретичних розрахунків;

− методика проведення експерименту, включаючи зразки і обладнання;

− результати обробки експериментальних даних;

порівняння теоретичних і експериментальних результатів (визначення відносної та абсолютної похибки);

− висновок.

В залежності від тематики роботи перелік розділів може змінюватися.

3. Звіт оформлюється вручну, передрукування не допускається. Усі рисунки виконуються за допомогою лінійки й циркуля з додержанням масштабу.

4. На першій сторінці вказують зміст, на останній – використану літературу.

Сторінка завантажилась за 0,02 сек.
972,319 унікальних відвідувачів