Авторизація

Логін

ПарольВи ще не зареєстровані?

 Реєстрація 


Забули пароль?

 Відновити 

Лічильники

Зараз на сайті

· Гостей: 1

· Користувачів: 0

· Всього користувачів: 498
· Новий користувач: Svitlana Yushchenko

Література для ТММ

Рекомендована література для вивчення курсу ТММ
Базова
1. Артоболевский И.И.Теория механизмов и машин.– М.: Наука, 1988.– 639 c.
2. Кореняко О.С.Теория механизмов и машин.- К.: Вища школа, 1976.– 444 с.
3. Кореняко О.С. Теорія механізмів і машин.- К.: Вища школа, 1987.– 208 с.
4. Кореняко О.С. Курсовое проектирование  по теории механизмов и машин . – К.: Вища школа, 1978.– 330 с.
5. Фролов К.Ф. и др. Теория механизмов и машин. – М.: Высш. шк., 1987.– 496 с.
6. Артоболевский И.И., Эдельштейн Б.В. Сборник задач по теории механиз    мов и машин. – М.: Наука, 1973.– 256 с.
7. Кожевников С.Н. Теория механизмов и машин. – М.: Машиностроение,  1969. – 583 с.
8. Левитская О.Н., Левитский Н.И. Курс теории механизмов и машин. – М.: Высшая школа, 1985.– 279 с.
9. Попов С.А. Курсовое проектирование по теории механизмов и механике машин. – М., 1986.– 295 с.
10.Гаркунов Д.Н. Триботехника. – М.: Машиностроение, 1985.– 424 с.
11.Лапин А.П. К определению потерь на трение в зубчатых  механизмах. Сб. Механика машин, вып. 35-36. – М.: Наука, 1972.
12. Rao J.S. Mechanism and Machine Theory / J.S. Rao and R.  V. Dukkipati. – New Age International Publishers, 2007. – 624 p.
13. Sharma С.S.Theory of Mechanism and Machine /  Sharma С.S., Kamlesh Puronit. – PHI Learning Pvt. Ltd., 2006  – 720 p.

Допоміжна
1. Коловский М. З. Динамика машин – Л.: Машиностроение, Лен. отд-ние.   1989. – 263 с.
2. ДСТУ 3008–95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. – К.: Держстандарт України, 1995. – 38 с.
Методичне забезпечення
1 .Методичні вказівки до  виконання курсового проекту з теорії машин і механізмів для  студентів механічних спеціальностей денного навчання. /Укл. В.І. Шурпа. – Чернігів: ЧДТУ, 2002. – 69 с.
2. Теорія механізмів і машин. Розрахунок зубчастих механізмів планетарних редукторів: метод. вказівки до виконання курсових проектів та курсових робіт з «Теорії механізмів і машин» для студентів всіх форм навчання за напрямами підготовки:
6.050502 – Інженерна механіка; 6.050503 – Машинобудування; 6.050504 – Зварювання; 6.070106 – Автомобільний транспорт. / Укл. М.Д.Кайдаш. – Чернігів: ЧНТУ, 2013. – 42 с.
3. Теорія механізмів і машин. Методичні  вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів всіх форм навчання за напрямами підготовки:
6.050502 – Інженерна механіка; 6.050503 – Машинобудування; 6.050504 – Зварювання; 6.070106 – Автомобільний транспорт. Ч.І. / Укл. М.Д.Кайдаш. – Чернігів: ЧНТУ, 2013. – 72 с.
4. Методичні  вказівки до лабораторних занять з курсу ТММ для  студентів механічних спеціальностей ./Укл. В.І. Шурпа. –Чернігів.: ЧТІ,2005.– 62 с.
5. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з ТММ для студентів-заочників механічних спеціальностей / Укл. Шурпа В. І. – Чернігів: ЧТІ – 1999, – 90 с.

Сторінка завантажилась за 0,02 сек.
1,002,902 унікальних відвідувачів